Кратък фирмен профил

Е-Елит БГ АД - София


Контакти

София, 1324
ж.к. Люлин, ул. Европа 119
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114037636
Капитал (лв.): 1 242 224
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Изкупуване, производство, преработка и заготовка на селскостопанска и промишлена продукция и стоки за бита, комплексни лабораторни, авточасти, копирни и рекламни услуги, доставка на семена, препарати, торове, фуражи, работно облекло и други стоки и инвентар за земеделието, теxника и автотранспорт, търговска дейност в страната и чужбина, комисионна търговия, строителство и поддръжка на сгради, ремонтна дейност, ремонт на сгради и други съоръжения, даване под наем на сгради и други съоръжения на юридически лица и физически лица, външнотърговска дейност, лизингова, инженерингова, инвестиционна и рекламна дейност /без кино и печат/, оказионна търговия мениджмънт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.
 

03.04.2008

Аладин ЕООД строи мултифункционална сграда за 9 млн. лв. в...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
21.05.2019: Е-Елит БГ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.12.2012: Гепард: Шарена история в търговията Земеделието и храните в...
03.04.2008: Бизнесменът Аладин Харпан започна строеж на многофункционална...
03.04.2008: Аладин ЕООД строи мултифункционална сграда за 9 млн. лв. в...
10.02.2008: "Аладин" ЕООД е спечелил търг с явно наддаване за държавната...
07.02.2008: “Аладин” ЕООД спечели на търг с явно наддаване „Агропласмент и...
06.02.2008: "Аладин" ще изправя на крака "Агропласмент и...
05.02.2008: “Аладин” ЕООД - София спечели на търг с явно наддаване...
15.01.2008: От 4 300 000 лева ще започне наддаването в търг за продажбата на...
11.01.2008: Агенцията за приватизация пусна на търг с явно наддаване за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 799 пъти
[2016: 197, 2015: 43, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 179, 2011: 69, ... ]