Кратък фирмен профил

Инсист Сервиз АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131029588
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Поправка и ремонт, некласифицирани другаде (облекло и изделия от текстил; радио-, телевизионна, аудио- и видеотехника и други)
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 13.07.2019 
Предмет на дейност: Сервиз и поддръжка на компютърни системи, мрежи и друго оборудване, консултации в областта на информационните технологии, разработване, производство, разпространяване, внедряване и реализация на компютърни системи (хардуер и софтуер), инженерингова дейност, обучение, изграждане и администриране на мрежи, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, други дейности, незабранени със закон.
 

13.02.2008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
06.03.2009: Съветът на директорите на “Инсист сервиз” - АД, София, на...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Инсист Сервиз" - АД, София, на...
20.01.2006: Съветът на директорите на "Инсист Сервиз" - АД, София, на...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.07.2004: Съветът на директорите на "Инсист сервиз" - АД, София, на...
21.11.2003: Съветът на директорите на "Инсист сервиз" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 676 пъти
[2016: 426, 2015: 85, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 313, 2011: 181, ... ]