Кратък фирмен профил

Агромашинаимпекс АД - София


Контакти

София, 1330
бул. Възкресение 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831640426
Капитал (лв.): 467 909
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2020 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, транспортни, инженерингови и сервизни услуги на селскостопанска техника, трактори, помпи, гаражни съоръжения и други машини и съоръжения, машини и комплектни обекти за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, търговия и съхранение на фитофармацевтични препарати и минерални торове, ремонт на селскостопански машини и техника и производство на селскостопански инвентар и резервни части; продажба на семена, фуражи, препарати за растителна защита, селскостопанска продукция, рекламна дейност, акто и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
04.06.2009: Агенцията за приватизация (АП) намалява с 20% минималната цена...
04.06.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
17.03.2009: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
09.12.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заявлението...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 570 пъти
[2016: 688, 2015: 94, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 165, 2011: 141, ... ]