Кратък фирмен профил

АТМ 98 АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 131
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121791622
Капитал (лв.): 118 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 21.09.2021 
Предмет на дейност: Производство и търговия на уреди и средства за управление, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

11.09.2007

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.10.2010: АТМ - 98 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.06.2006: Съветът на директорите на "АТМ 98" - АД, София, съобщава, че с...
21.04.2006: Съветът на директорите на "АТМ 98" - АД, София, на основание чл....
04.11.2005: Съветът на директорите на "АТМ 98" - АД, София, на основание чл....
30.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 235 пъти
[2016: 640, 2015: 59, 2014: 76, 2013: 153, 2012: 314, 2011: 28, ... ]