Кратък фирмен профил

Индустриален център Искър АД - София


Контакти

София, 1592
ул. Асен Йорданов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121833306
Капитал (лв.): 600 710
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на метални изделия, друга производствена и търговска дейност
 

29.05.2007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
06.08.2010: Индустриален център Искър АД - София свиква Годишно общо...
06.08.2010: Индустриален център Искър АД - София свиква Извънредно общо...
29.04.2009: Индустриален център Искър АД - София свиква Годишно общо...
29.04.2009: Индустриален център Искър АД - София свиква Годишно общо...
21.09.2007: Управителният съвет на "Индустриален център Искър" - АД, София,...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.07.2005: Управителният съвет на "Индустриален център Искър" - АД, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 240 пъти
[2016: 310, 2015: 55, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 195, 2011: 175, ... ]