Кратък фирмен профил

Стам Трейдинг АД - Караполци


Контакти

Караполци, 2118
общ. Елин Пелин
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130783749
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на алуминий и алуминиеви сплави
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.06.2020 
Предмет на дейност: Търговия с вторични черни метали, производство и търговия с машини, съоръжения, изделия, детайли, резервни части за тях, вкл. сервизна дейност, леярство, транспортни услуги в страната и в чужбина, както и други незабранени със закон търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба (с изключение на сделки като инвестиционен посредник), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
 

17.12.2002

Съветът на директорите на "Стам Трейдинг" - АД, София, на...
[Абонамент за BEIS]

 

11.06.2013: Асоциацията по рециклиране с ново ръководство Българската...
03.12.2010: Стам-Трейдинг АД - Елин Пелин свиква Годишно общо събрание на...
10.08.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.10.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.12.2002: Съветът на директорите на "Стам Трейдинг" - АД, София, на...
05.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.05.2002: Съветът на директорите на "Стам Трейдинг" - АД, София, на...
10.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 872 пъти
[2016: 744, 2015: 75, 2014: 43, 2013: 87, 2012: 259, 2011: 149, ... ]