Кратък фирмен профил

Виталес АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги.С. Раковски 161 А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110051389
Капитал (лв.): 153 580
 
 
 

Отрасъл: Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2020  Предстоящо - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Дърводобив, дървопреработване, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, включително търговия с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм-ловен и друг, хотелиерство, ловно-стопанска дейност, семесъбиране, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, изграждане на технико-укрепителни съоръжения и рекултивация на нарушени терени и проектантска дейност в горите.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
22.11.2010: Виталес АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на...
10.12.2009: Виталес АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.10.2009: Виталес АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.10.2009: Виталес АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.08.2009: Виталес АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.10.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.08.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
21.03.2006: Съветът на директорите на "Виталес" - АД, Тетевен, на основание...
08.11.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 934 пъти
[2016: 793, 2015: 94, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 282, 2011: 183, ... ]