Кратък фирмен профил

Ломоносов АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ж.к. Индустриален квартал
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114122257
Капитал (лв.): 90 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.06.2017  Предстоящо - 02.04.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване на държавна собственост в "Ломоносов" - ЕООД, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, информационно обслужване, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, продажба на валута (след лиценз), лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска, печатарска дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, осъществяване цялостен процес на проектиране, производство и търговия с учебно-технически средства, учебни помагала, аудио-визуална техника и комплексно обзавеждане на учебни кабинети за образование.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.04.2009: Ломоносов АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2008: Ломоносов АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
18.09.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Ломоносов" - АД, Плевен, на основание...
12.09.2003: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.09.2002: Съветът на директорите на "Ломоносов" - АД, Плевен, на основание...
12.07.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.09.2000: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.04.2000: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.01.2000: Съветът на директорите на "Ломоносов" - АД, Плевен, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 938 пъти
[2016: 239, 2015: 54, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 196, 2011: 86, ... ]