Кратък фирмен профил

Буллс АД - София


Контакти

София, 1202
бул. Княгиня Мария-Луиза 79
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122082983
Капитал (лв.): 1 219 725
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Инженерингова дейност в страната и в чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, посредническа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
10.06.2021: “Буллс” иска да закупи до 23.28% от акциите на "Индустриален...
02.10.2019: Деница Димитрова застана начело от 24 септември като управител...
04.09.2019: "Индустриален холдинг България" е събрал вече 4.53% собствени...
25.05.2009: Буллс АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
19.12.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.08.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Индустриален...
14.11.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка...
23.08.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.09.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.09.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 056 пъти
[2016: 523, 2015: 57, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 166, 2011: 51, ... ]