Кратък фирмен профил

Ремонтстрой 98 АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Луковит 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114124048
Капитал (лв.): 90 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.11.2023 
Предмет на дейност: Проектиране и изграждане на нови промишлени, обществени и жилищни сгради, вертикална планировка, пътища и комуникации, хидроизолации, основни ремонти, реконструкции и модернизация на промишлени, обществени и жилищни сгради, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на всички В и К, ОВ и канализационни инсталации, проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на ел. проводи, ел. уреди и ел. съоръжения до 35 kV, вкл. и такива до 1000 V; измерване на всички видове електрически параметри и издаване сертификати за годност на ел. съоръжения, ел. апарати и ел. машини, изпитване с повишено напрежение на изолационни средства, лични защитни и предпазни средства и издаване на сертификати за тяхната годност (след получаване на разрешение по надлежния ред); измерване на всички параметри на микроклимата в работни помещения и на околната среда и издаване на сертификати за състоянието на изследваната работна и околна среда (след разрешение), изграждане, пуск, наладка, ремонт и поддържане на всички съоръжения на К и П и А, изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове компютърни мрежи, устройства за охрана и сигнализация, пожароизвестителни уредби и др. подобни, услуги, производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на стоки на селското стопанство, леката, тежката, химическата, строителство, хранително-вкусовата промишленост, електрониката и електротехниката, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
 

02.07.2009: Ремонтстрой-98 АД - Плевен свиква Извънредно общо събрание на...
02.07.2009: Ремонтстрой-98 АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
02.06.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
13.05.2005: Съветът на директорите на "Ремонтстрой - 98" - АД, Плевен, на...
04.07.2003: Съветът на директорите на "Ремонтстрой - 98" - АД, Плевен, на...
28.05.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.10.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
23.02.1999: Съветът на директорите на "Ремонтстрой - 98" - АД, Плевен, на...
19.02.1999: Община - гр. Плевен, на основание § 11 ЗППДОбП обявява, че през...
02.09.1998: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 572 пъти
[2016: 1 005, 2015: 57, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 240, 2011: 46, ... ]