Кратък фирмен профил

Хранителни стоки АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Константин Фотинов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121751791
Капитал (лв.): 88 808
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.11.2023 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с xранителни и други стоки, външнотърговска дейност, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
19.07.2010: Хранителни стоки-София АД - София свиква Годишно общо събрание...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
17.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Хранителни стоки" - АД, София, на...
07.03.2006: Съветът на директорите на "Хранителни стоки" - АД, София, на...
25.01.2005: Съветът на директорите на "Хранителни стоки" - АД, София, на...
16.04.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.03.2004: Бизнесменът Христо Ковачки преговаря с РМД "Хранителни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 761 пъти
[2016: 470, 2015: 22, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 98, 2011: 41, ... ]