Кратък фирмен профил

Водстрой-Разград АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Никола Вапцаров 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116035121
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 04.06.2020 
Предмет на дейност: Строителство, инженеринг за техническа помощ, проектиране и маркетинг, химическо чистене, строителни и транспортни услуги, финансово-счетоводна дейност, търговия с петролни продукти и газ, всякаква дейност, незабранена със закон или акт на Министерския съвет.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.04.2010: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
31.03.2010: Водстрой-Разград АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2009: Водстрой-Разград АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Водстрой-Разград АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
11.09.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.06.2007: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Разград, на основание...
05.09.2006: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Разград, на основание...
11.07.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.05.2006: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Разград, на основание...
11.10.2005: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 412 пъти
[2016: 699, 2015: 69, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 216, 2011: 79, ... ]