Кратък фирмен профил

Енергомонтаж Запад АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1113
бул. Самоков 11 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121655323
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Общи събрания: Последно - 20.11.2023 
Предмет на дейност: Монтаж, реконструкция, ремонт и сервизно обслужване в страната и в чужбина на съоръжения по машинно-технологичната и електрическата част, и контролноизмерителни прибори и автоматика на термични, водни и атомни електроцентрали, топлофикационни централи, помпени, пречиствателни и компресорни станции, тръбопроводи, други промишлени и комунално-битови обекти; изработка и монтаж на метални конструкции и нестандартно оборудване; изработка, монтаж, настройка и пускови операции на машини и съоръжения за промишлеността, строителството, транспорта и енергетиката; монтаж на газопроводни магистрали и газови станции; вътрешна и външна търговия; покупка на стоки или други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги; проектиране, доставка, монтаж, ремонт и обслужване на телекомуникационни кабелни линии, съоръжения и апаратура, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.06.2006: Съветът на директорите на "Енергомонтаж запад" - АД, София, на...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.04.2005: Съветът на директорите на "Енергомонтаж запад" - АД, София, на...
01.04.2004: Съветът на директорите на "Енергомонтаж-запад" - АД, София, на...
04.07.2003: Съветът на директорите на "Енергомонтаж - запад" - АД, София, на...
25.02.2003: Съветът на директорите на "Енергомонтаж запад" - АД, София, на...
06.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.10.2002: Съветът на директорите на "Енергомонтаж запад" - АД, София, на...
20.04.2001: Съветът на директорите на "Енергомонтаж запад" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 853 пъти
[2016: 496, 2015: 22, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 78, 2011: 52, ... ]