Кратък фирмен профил

Българска народна банка - София


Контакти

София, 1000
пл. Княз Александър I 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694037
Капитал (лв.): 200 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на централната банка
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, има изключителното право да емитира банкноти в страната и да регулира и контролира дейността на другите банки /чл.1./
 


Новини

  стр. 1 / 726   стр.    
20.11.2018: Платежният баланс на България е на плюс с над 370 млн. евро...
20.11.2018: ПЧИ в България през януари-септември 2018 г. са 826.4 млн....
20.11.2018: БНБ: Текущата и капиталова сметка на държавата за септември е...
20.11.2018: Ревизия на БНБ повиши чуждите инвестиции с 600 млн....
20.11.2018: БНБ "вдигна" чуждите инвестиции на 826 млн. евро Преките чужди...
19.11.2018: Fitch потвърди кредитния рейтинг на България Международната...
19.11.2018: Новите договори за финансов лизинг растат с близо 11% за една...
16.11.2018: До края на октомври в Сребърния фонд са акумулирани над 2,92...
15.11.2018: БНБ разреши на ДСК да купи Сосиете женерал Експресбанк Първата...
15.11.2018: БНБ: Очакваме по-нисък растеж на БВП заради външната среда...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 165 пъти
[2016: 1 741, 2015: 622, 2014: 232, 2013: 464, 2012: 1 319, 2011: 758, ... ]