Кратък фирмен профил

Българска народна банка - София


Контакти

София, 1000
пл. Княз Александър I 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694037
Капитал (лв.): 200 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на централната банка
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, има изключителното право да емитира банкноти в страната и да регулира и контролира дейността на другите банки /чл.1./
 


Новини

  стр. 1 / 711   стр.    
12.07.2018: 460 млрд. лв. преминали през платежните системи 460,7 млрд. лв....
12.07.2018: България очаква тази година да достигне разходи за отбрана,...
10.07.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/5 Gov 20200713 (BLKM) На...
09.07.2018: Общините са получили 10.7 милиарда лева от европроекти Общо...
06.07.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/5 Gov 20220711 (BLKR) На...
04.07.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/4 Gov 20230709 (BLKS) На...
03.07.2018: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) На проведено редовно...
02.07.2018: Лихвите по кредитите за бизнеса и домакинствата се понижават...
02.07.2018: Печалбата на банките се сви с малко над 2% за пет месеца...
29.06.2018: Брутният външен дълг е 32 876.9 млн. Евро Брутният външен дълг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 873 пъти
[2016: 1 449, 2015: 622, 2014: 232, 2013: 464, 2012: 1 319, 2011: 758, ... ]