Кратък фирмен профил

Българска народна банка - София


Контакти

София, 1000
пл. Княз Александър I № 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694037
Капитал (лв.): 200 000 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на централната банка
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, има изключителното право да емитира банкноти в страната и да регулира и контролира дейността на другите банки /чл.1./
 


Новини

  стр. 1 / 706   стр.    
22.05.2018: Активите на инвестиционните фондове надхвърлиха рекордните 3.6...
22.05.2018: Aктивите на инвестиционните фондове растат с над една пета за...
21.05.2018: Търговското салдо за март 2018 г. е отрицателно в размер на 233...
21.05.2018: Платежният баланс още е на минус Текущата и капиталова сметка е...
21.05.2018: Над 10% ръст на приходите от международен туризъм у нас за...
21.05.2018: Чуждите инвестиции падат до 180 млн. евро през първото...
17.05.2018: Средната партида за втора пенсия се е увеличила с 11% до 2886...
16.05.2018: Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен...
16.05.2018: БНБ се присъедини към Световния кодекс за поведение на валутните...
16.05.2018: Финансовият лизинг се увеличи с 27,2% за една година Бизнесът...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 753 пъти
[2016: 1 329, 2015: 622, 2014: 232, 2013: 464, 2012: 1 319, 2011: 758, ... ]