Кратък фирмен профил

Етропал АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832082699
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2017 
Предмет на дейност: Научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията, производство на ендопротези и имплантанти, специални биокерамични материали и сплави за медицински нужди, специален хирургически инструментариум, остеосинтезни средства, производство на спринцовки за еднократна употреба, хемодиализатори и хемолинии, медицински материали за еднократна употреба.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
30.11.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Етропал АД-Етрополе представи...
31.10.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Етропал АД-Етрополе представи...
17.10.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Уведомление съгласно чл. 148б от...
09.10.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Уведомление съгласно чл.148б от...
31.08.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Етропал АД-Етрополе представи...
14.08.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Кредитен рейтинг на Дружеството към...
31.07.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Етропал АД-Етрополе представи...
06.07.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) На проведено редовно ОСА от...
01.06.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) Етропал АД-Етрополе представи...
30.05.2017: Етропал АД-Етрополе (5EO) В БФБ-София АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 776 пъти
[2016: 355, 2015: 352, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 995, 2011: 804, ... ]