Кратък фирмен профил

Полиграф Комерс 97 АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121500789
Капитал (лв.): 113 365
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, международен транспорт, туристическа дейност, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.03.2009: Полиграф Комерс - 97 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.10.2003: Съветът на директорите на "Полиграфкомерс 97" - АД, София, на...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
01.11.2002: Съветът на директорите на "Полиграфкомерс 97" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 523 пъти
[2016: 184, 2015: 53, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 172, 2011: 17, ... ]