Кратък фирмен профил

Нова Генерация - Одитинг и Консултинг АД - София


Контакти

София, 1303
ж.к. Зона Б-5, бл. 5, вх. А, ет. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121487690
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Общи събрания: Последно - 31.03.2020 
Предмет на дейност: счетоводни и консултантски услуги, одиторска дейност, търговско представителство, информационни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон, посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина и обучение за професионална квалификация
 

14.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.01.1999: Съветът на директорите на "Нова Генерация - Одитинг и...
13.11.1998: Съветът на директорите на "Нова Генерация - Одитинг и...
10.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.05.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
14.04.1998: Съветът на директорите на ”Нова Генерация Одитинг и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 140 пъти
[2016: 37, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]