Кратък фирмен профил

Анаста АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ж.к. Здравец, бл. 204, вх. Е, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110043823
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.08.2019 
Предмет на дейност: Извършване на търговски сделки, необxодими за участие в приватизационна сделка за "Елви " ЕООД гр. Ловеч.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.05.2003: Съветът на директорите на "Анаста" - АД, Ловеч, на основание чл....
12.06.2002: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.12.2001: Съветът на директорите на "Анаста" - АД, Ловеч, на основание чл....
13.10.2000: Съветът на директорите на "Анаста" - АД, Ловеч, на основание чл....
04.04.2000: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.11.1999: Съветът на директорите "Анаста" - АД, Ловеч, на основание чл....
24.09.1999: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.08.1999: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.04.1999: Съветът на директорите на "Анаста" - АД, Ловеч, на основание чл....
19.01.1999: Министерството на търговията и туризма на основание § 11, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 784 пъти
[2016: 550, 2015: 37, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 115, 2011: 6, ... ]