Кратък фирмен профил

ИмПулс I


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206421264
Капитал (лв.): 5 924 266
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 21.11.2023 
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
29.11.2023: "ИмПулс I" отчита близо 1 млн. лв. печалба от активите...
28.11.2023: ИмПулс I АД-София (IMP) ИмПулс I АД публикува обзор на...
27.11.2023: ИмПулс I АД-София (IMP) ИмПулс I АД ще представи развитието си...
22.11.2023: ИмПулс I АД-София (IMP) Поради липса на кворум, свиканото за...
25.10.2023: "ИмПулс I" се подготвя за сериозно увеличение на...
23.10.2023: ИмПулс I АД-София (IMP) ИмПулс I АД свиква извънредно ОСА на...
12.09.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
12.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
23.08.2023: ИмПулс I АД-София (IMP) ИмПулс I АД ще представи развитието си...
17.08.2023: ИмПулс I АД-София (IMP) ИмПулс I АД публикува обзор на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати