Кратък фирмен профил

Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София


Контакти

София, 1766
ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205744019
Капитал (лв.): 12 500 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Общи събрания: Последно - 10.09.2020  Предстоящо - 10.12.2020 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, изграждане и поддържане на съобщителни и телекомуникационни мрежи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
09.11.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
02.11.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
02.11.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
26.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
20.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
19.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
13.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление за...
05.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление за...
01.10.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
25.09.2020: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати