Кратък фирмен профил

Симпто-97-А АД - Айтос


Контакти

Айтос, 8500
Индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102121838
Капитал (лв.): 80 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Сделки по покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови и сделки на търговско представителство и посредничество, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
22.04.2010: Симпто-97-А АД - Айтос свиква Годишно общо събрание на...
18.11.2008: а. - Съветът на директорите на “Симпто - 97 - А” - АД, Айтос, на...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Симпто - 97 - А" - АД, Айтос, на...
21.03.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.12.2004: Съветът на директорите на "Симпто-97-А" - АД, Айтос, на...
03.10.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.02.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ с...
24.11.2000: Съветът на директорите на "Симпто 97А" - АД, Айтос, на основание...
14.12.1999: Съветът на директорите на "Симпто 97 А" - АД, Айтос, на...
05.01.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 948 пъти
[2016: 362, 2015: 33, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 98, 2011: 101, ... ]