Кратък фирмен профил

Държавно предприятие Управление и стопанисване на язовири ДФ - София


Контакти

София, 1000
Княз Александър I No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205756975
Капитал (лв.): 12 140 000
 
 
 

Отрасъл: Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване
Предмет на дейност: Комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост, съгласно чл. 139а, ал. 3 от зв, като може да осъществява и други дейности, които осигуряват и допълват основния предмет на дейност, включително отдаването им под наем.
 

14.08.2019: Правителството даде 12 млн. лв. за заплати и оборудване в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати