Кратък фирмен профил

235 Дивелъпмънтс ЕООД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 109, бл. Вертиго офис-център, ет. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205092613
Капитал (лв.): 4 800 002
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Предмет на дейност: Придобиване, управление и покупко-продажба на участия в български и чуждестранни юридически лица; придобиване и инвестиции в ценни книжа и други финансови инструменти; инвестиции в български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, договорни фондове и други инвестиционни фондове; стратегическо и управленско консултиране, управление на проекти; предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижима собственост и строителството; строителство на недвижими имоти; продажба и търговия със строителни материали, архитектурни услуги, интериорен дизайн и консултации; комисионни сделки; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона. в случай че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
 

21.05.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) Във връзка с продажба на акции от...
12.09.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) „235 ХОЛДИНГС” АД уведомява, че в...
23.07.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) С договор за покупко-продажба на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати