Кратък фирмен профил

Борса - Стара Загора АД - София


Контакти

София, 1574
бул. Проф. Цветан Лазаров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123067596
Капитал (лв.): 1 050 220
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Общи събрания: Последно - 21.09.2021 
Предмет на дейност: Финансиране, проектиране и изграждане на пазар на производителите, стоково тържище и стокова борса на територията на община Стара Загора, ръководство на дейността по изграждане и управление на пазара на производителите, организация и развитие на съпътстващите производства, свързани с дейността на пазара, повишаващи конкурентността на продукцията, подготовка за лицензиране на стоково тържище и борса, реклама и маркетинг на дейностите и наемателите на пазара, консултантска дейност (без юридическа), създаване на интелектуални продукти, производство и търговия с всякакви разрешени стоки, внос, износ, бартер, транспорт, строителство и други подобни дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
31.10.2012: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
15.02.2011: Съветът на директорите на ”Борса – Стара Загора“ – АД, на...
20.03.2009: Съветът на директорите на “Борса - Стара Загора” - АД, на...
01.04.2008: Съветът на директорите на "Борса - Стара Загора" - АД, Стара...
15.09.2006: Съветът на директорите на "Борса - Стара Загора" - АД, Стара...
14.07.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.07.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.09.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.08.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 905 пъти
[2016: 807, 2015: 147, 2014: 75, 2013: 151, 2012: 267, 2011: 144, ... ]