Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.06.2019  Предстоящо - 25.10.2019 
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
17.10.2019: във връзка с изпълнение критерии на Директива 2007/43/ЕО на...
16.10.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Уведомление за увеличен капацитет...
19.09.2019: 10 ст. дивидент за акция ще плати КОРАДО-България за първите 6...
16.09.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
16.09.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
30.08.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
05.08.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД уведомява за извършени...
01.08.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати