Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
06.03.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД уведомява за направени...
05.03.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
31.01.2019: "Градус" планира поне 10 млн. лв. инвестиции през тази...
31.01.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
31.01.2019: "Градус" планира поне 10 млн. лв. инвестиции през тази...
29.01.2019: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи...
16.01.2019: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
16.01.2019: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати