Кратък фирмен профил

Хранене за всички 96 АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Иван Вазов 4, ет. 2, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114048981
Капитал (лв.): 158 232
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Научно-приложни изследвания в областта на електронната техника, проучване, проектиране, разработване, конструиране, производство, монтаж, настройка, обучение и сервиз за изделия с електронни и електротехнически компоненти, създаване и разпространение на програмно-приложни продукти, инженерингова, консултантска дейност в страната и в чужбина в областта на електрониката и електротехниката, обменни операции (бартерни сделки), само дейност, разрешена със закон, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиционна дейност (без пощенски пратки) в страната и в чужбина, електронна борса, лизинг, финансово-счетоводни услуги, извършване в страната и в чужбина по своя инициатива и по поръчка на трети лица на социални, политически и други проучвания - интерпретация на резултатите от такива проучвания, анализи и прогнози на проучваните отношения, разработване на информационни продукти, научно-технически резултати и сделки с тях, ноу-хау и обекти на индустриалната собственост, маркетинг на инвестиции, рекламна дейност (без кино и печат), маркетинг, експертна и консултантска дейност, транспорт, вътрешна и международна търговска дейност, вътрешен и международен туризъм, посредничество и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни лица, агентство, производствена, строителна, ремонтна, сервизна, търговска дейност в страната и в чужбина, организиране на модни спектакли, ревюта, конкурси, импресарска дейност, производство и търговия с облекла, сервизна, хотелиерска, ресторантска, туристическа, дистрибуторска, консултантска, комисионна дейност, организиране на курсове, забавни, развлекателни и културни мероприятия (разрешени със закон).
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
29.01.2010: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.02.2009: Хранене за всички-96 АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
16.02.2009: Хранене за всички-96 АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
04.12.2007: Съветът на директорите на "Хранене за всички - 96" - АД, Плевен,...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Хранене за всички - 96" - АД, Плевен,...
30.06.2006: Съветът на директорите на "Хранене за всички - 96" - АД, Плевен,...
19.05.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.09.2005: Съветът на директорите на "Хранене за всички - 96" - АД, Плевен,...
10.09.2004: Съветът на директорите на "Хранене за всички - 96" - АД, Плевен,...
20.02.2004: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 835 пъти
[2016: 308, 2015: 33, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 130, 2011: 101, ... ]