Кратък фирмен профил

Хибридни интегрални схеми АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 7ми километър
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121262028
Капитал (лв.): 840 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Научноизследователска, проектоконструкторска, технологична, производствена, инвеститорска, инженерингова и посредническа дейност в областта на информационните технологии и други високи технологии, програмното обезпечаване, телекомуникациите, биотехнологиите, фармацевтиката, електрониката, микроелектрониката, производствената в "чисти помещения" и по-специално в областта на хибридните интегрални схеми, на мултичип модули и на печатни платки с повърхностен монтаж, търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на сгради, помещения, машини и съоръжения, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.08.2010: Хибридни интегрални схеми АД - София свиква Годишно общо...
21.04.2009: Хибридни интегрални схеми АД - София свиква Годишно общо...
11.07.2008: Още три от клиентите на SGS подновиха сертификатите си, съобщиха...
31.03.2008: Хибридни интегрални схеми АД - София свиква Годишно общо...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Хибридни интегрални схеми" - АД,...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Хибридни интегрални схеми" - АД,...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.06.2004: Съветът на директорите на "Хибридни интегрални схеми" - АД,...
06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 395 пъти
[2016: 218, 2015: 80, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 246, 2011: 197, ... ]