Кратък фирмен профил

Родина - Турист - 97 АД - София


Контакти

София, 1612
бул. Ген. Тотлебен 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121548773
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, външнотърговска, туроператорска и агентска дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, продажба на вноски стоки и стоки от местно производство, отдаване под наем, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
08.04.2014: Людмил Стойков купува хотел "Родина" След три неуспешни опита...
13.12.2013: Съдебна "Родина" Когато преди месеци столичният хотел "Родина"...
13.07.2012: Собственикът и управителят на хотел "Родина" в София Васил Нинов...
24.06.2010: Родина-турист-97 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.05.2010: Родина-турист-97 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: "Родина турист 97" АД, София, свиква редовно годишно общо...
27.03.2009: Управителният съвет на “Родина турист 97” - АД, София, на...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.04.2008: Управителният съвет на "Родина турист 97" - АД, София, на...
22.05.2007: Управителният съвет на "Родина турист 97" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 439 пъти
[2016: 424, 2015: 116, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 138, 2011: 207, ... ]