Кратък фирмен профил

РМЗ Враца АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Мездренско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106043721
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.06.2019 
Предмет на дейност: Ремонтна дейност на машини, оборудване за химическата, металургичната, машиностроителната и хранително-вкусовата промишленост и енергетиката, механична обработка на метали и сплави, металолеене, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически сделки, вкл. международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг (без финансов), външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, за които не се изисква разрешение от държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.04.2009: РМЗ-Враца АД - Враца свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.04.2009: РМЗ-Враца АД - Враца свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.02.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.11.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
05.06.2007: Съветът на директорите на "РМЗ Враца" - АД, Враца, на основание...
05.01.2007: Добричкият окръжен съд уважи иска на АЕЦ „Козлодуй" срещу три...
02.06.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.05.2006: Съветът на директорите на "РМЗ Враца" - АД, Враца, на основание...
10.01.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "РМЗ Враца" - АД, Враца, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 891 пъти
[2016: 251, 2015: 35, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 142, 2011: 103, ... ]