Кратък фирмен профил

Климс Петрол ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. ”Георги Живков” 23, ет. 5, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203206908
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия с петролни продукти; транспортна, авторемонтна дейност; устройване и експлоатация на магазини, складове и други търговски обекти за търговия на едро и дребно; търговия, маркетинг и строеж на недвижими имоти с туристическа насоченост; търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; туроператорски и рекламни дейности; хотелиерство и ресторантъорство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.