Кратък фирмен профил

111 СКИН - БГ ООД - София


Контакти

София, 1309
жк Света Троица , бл. 315В, вх. В, ет. 6, ап. 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202264709
Капитал (лв.): 50
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Предмет на дейност: Дружеството има следния предмет на дейност: производство и сделки със селскостопанска продукция; разработване, производство и пласмент на козметични продукти; покупко - продажба, наеми и управление на недвижими имоти; маркетинг, консултантски услуги, внос и износ; транспортни услуги; търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество; социални и други услуги за населението; хотелиерска и ресторантъорска дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.