Кратък фирмен профил

Дивелъпмънт Асетс ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204372726
Капитал (лв.): 4 609 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: Производство и покупка на стоки или други вещи, с цел продажба в първоначален или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; рекламна, комисионна дейност; сделки с интелектуална собственост; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; отдаване под наем на собствени на дружеството недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

08.11.2019: Дивелъпмънт Асетс ЕАД - София (3D4A) В БФБ АД е постъпило...
08.11.2019: Дивелъпмънт Асетс ЕАД - София (3D4A) В БФБ е постъпила...
05.08.2019: Дивелъпмънт Асетс ЕАД-София (3D4A) В БФБ АД е постъпил доклад...
04.06.2019: решение на надзорен орган: Потвърждава проспект за допускане до...
27.05.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
23.05.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати