Кратък фирмен профил

Кам Инвест 09 ЕАД - София


Контакти

София, 1421
ул. Цанко Церковски 63
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204364732
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.07.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, външно-търговска дейност, извършване на всякакъв вид услуги, комисионна, консултантска, информационна, посредническа, представителска, проектантска, туристическа дейност, строителство, ресторантъорство и хотелиерство, дейности свързани с бита и културата на населението, както и всички други дейности, незабранени изрично със закон след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз, ако това се изисква.
 

Не са достъпни новини.