Кратък фирмен профил

Билд сис инвест АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Иван Вазов No 1, вх. 1, ет. 2, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204310518
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 21.09.2021 
Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; рекламна, издателска, импресарска дейност; хотелиерство, ресторантъорство /като всички дейности се извършват при спазване на нормативните изисквания, включително и след снабдяване с необходимите лицензи и регистрации/, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.