Кратък фирмен профил

БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 177067176
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: борсово търгуван фонд с инвестиционна цел: да репликира представянето на борсовия индекс на акции SOFIX
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.11.2017: БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) В БФБ-София АД са...
25.10.2017: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи регистрация от...
05.10.2017: "Експат" иска да пусне още 6 фонда, следващи водещи борсови...
24.08.2017: Имотният регистър и БУЛСТАТ препъват електронното...
06.06.2017: БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) В БФБ-София АД са...
02.03.2017: Експат иска одобрение на 4 нови индексни борсово търгувани...
20.01.2017: "Листването на чужд пазар е важно за реализирането на Expat...
09.12.2016: SOFIX: Последно повикване Българска фондова борса е на път да...
07.12.2016: Пет от компаниите в SOFIX с по над 40% ръст за 12 месеца...
07.12.2016: БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) Дружеството информира...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати