Кратък фирмен профил

ДМВ Петрол ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Иван Ведър 1, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200901840
Капитал (лв.): 25 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговско представителство, вътрешна и външна търговия, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, търговия с горива и всякакви други дейности, незабранени със закон
 

22.11.2018: Спецоперация на ДАНС, Агенция „Митници“ и НАП се провежда в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати