Кратък фирмен профил

Ривана ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Свобода 47, ет. 4, ап. 46
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201900037
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Продукти и услуги:
Производство и търговия с етерични и растителни масла, натурална козметика и спа продукти.
Предмет на дейност: Консултантска, маркетингова, дизайнерска, търговска и информационна дейност в областта на козметиката и етеричните масла, вкл. с разкриване на лаборатории за иновации в страната и чужбина, вътрешно r външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, транспортни услуги в страната и чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция, отдаване на имоти под наем, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при сделки с недвижими имоти, инвестиционна дейност, хотелиерство, ресторантъорство, рекламна и информационна, програмна и импресарска дейност и извършване на всички останали търговски дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на република българия.
 

Не са достъпни новини.