Кратък фирмен профил

КВ-Консулт ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул. Александър Стамболийски 9А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203831888
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 19.09.2023 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство и на български и чуждестранни физически и юридически лица, дистрибуторска, комисионна, консигнационна и лизингова дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на движими и недвижими вещи, както и всяка друга дейност непротиворечаща на закона.
 

Не са достъпни новини.