Кратък фирмен профил

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203740812
Капитал (лв.): 1 224 479
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Предмет на дейност: Управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд и кохезионния фонд, както и по европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и европейския фонд за морско дело и рибарство в българия.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
28.06.2019: Фонд на фондовете довери на ПИБ 15 милиона лева за управление...
27.06.2019: Одобрено е увеличение на капитала на „Фонд мениджър на...
30.05.2019: Високотехнологични компании получават от 1,5 до 7 млн. лв....
28.05.2019: Фонд на фондовете избира мениджър за стартъпи на иновативни...
29.03.2019: "Иновейшън акселерейтър България" ще финансира 200...
27.03.2019: Фонд на фондовете обмисля да предоставя гаранции за иновативни...
21.02.2019: "Морнингсайд хил" ще финансира технологични компании с 67 млн....
11.01.2019: Фонд на фондовете започна пазарни консултации за Фонд за...
11.09.2018: Фондът на фондовете търси кой да дава микрокредити за 26.4 млн....
15.08.2018: Разпределят 353 млн. лв. между 39 общини Фондът на фондовете ще...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати