Кратък фирмен профил

Мрамор Гранит АД - София


Контакти

София, 1741
кв. Владая, ул. Войнишко въстание 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831642441
Капитал (лв.): 104 334
 
 
 

Отрасъл: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.10.2020 
Предмет на дейност: Добив, обработка и монтаж на скални материали, производство на сувенири, стоки и услуги, търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.07.2010: Мрамор Гранит АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.10.2009: Мрамор Гранит АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.01.2004: Агенция за приватизация /АП/ взе решение миноритарното участие...
26.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.06.2002: "Мрамор Гранит" - АД, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ и поради...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Мрамор Гранит" - АД, София, на...
18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 133 пъти
[2016: 355, 2015: 35, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 205, 2011: 117, ... ]