Кратък фирмен профил

Принц фон пройсен кепитъл лимитед АД - София


Контакти

София, 1000
ул. "Граф Игнатиев" No 24, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203494225
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Извършване на инвестиции в недвижими имоти, дялове и акции на търговски дружества, държавни облигации/съкровищни бонове, финансови инструменти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
09.07.2020: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Уведомление за...
31.03.2020: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Принц Фон...
04.02.2020: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Уведомление за...
30.01.2020: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Принц Фон...
24.10.2019: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Принц Фон...
30.07.2019: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Принц Фон...
03.07.2019: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) На общо...
21.06.2019: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) На проведено...
20.05.2019: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) В БФБ АД са...
25.04.2019: Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София (PR3) Принц Фон...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати