Кратък фирмен профил

Варна Комерс АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
Западна промишлена зона П.К. 76
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103005039
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 16.05.2022 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с материални ресурси и средства за производство, битови, хранителни и нехранителни стоки, пласментно-снабдителска дейност, производство на стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи; търговско представителство и посредническа дейност; изложбена и маркетингова дейност; авторемонтна и сервизна дейност; хотелиерски и туристически услуги -след лиценз; ресторантъорство и обществено хранене.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.10.2010: Варна-комерс АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
11.08.2010: Варна-комерс АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
04.05.2010: Варна-комерс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
13.08.2009: Варна-комерс АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
17.03.2009: Варна-комерс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
17.03.2009: Варна-комерс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: С присъда Районният съд във Варна наложи наказание от 2 години и...
22.07.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.12.2007: Съветът на директорите на "Варна Комерс" - АД, Варна, на...
11.10.2007: Светлин Стойнев е собственик на 99% от "Кей Джи Маритайм...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 253 пъти
[2016: 796, 2015: 133, 2014: 80, 2013: 160, 2012: 322, 2011: 239, ... ]