Кратък фирмен профил

Еврона АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Иван Страцимир, № 2, ет. 3, ап. 412
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203334797
Капитал (лв.): 8 000 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 17.09.2019 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство, предприемачество, представителство и посредничество, консултантска дейност, реклама и маркетингова дейност и сделки с недвижими имоти, стопанисване, управление и отдаване под наем, туристически услуги, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.