Кратък фирмен профил

Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
Източна индустриална зона 128
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114005624
Капитал (лв.): 19 841 688
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.02.2018 
Предмет на дейност: Производство, разпределение и пласмент на топло- и електроенергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи, ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
20.05.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Уведомление за...
20.05.2019: Топлофикация–Плевен ЕАД – Плевен (TPZB) Във връзка с получено...
20.05.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) На основание чл. 73, ал....
09.05.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Във връзка с настъпване...
02.05.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Топлофикация-Плевен...
02.05.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Топлофикация-Плевен...
02.05.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Топлофикация-Плевен...
02.04.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Топлофикация-Плевен...
05.03.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) Топлофикация-Плевен...
25.02.2019: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB) В БФБ АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 051 пъти
[2016: 454, 2015: 205, 2014: 134, 2013: 268, 2012: 568, 2011: 418, ... ]