Кратък фирмен профил

Топлофикация Плевен ЕАД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
Източна индустриална зона 128
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114005624
Капитал (лв.): 19 841 688
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електро- и топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.02.2018 
Предмет на дейност: Производство, разпределение и пласмент на топло- и електроенергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи, ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
17.12.2018: „Булгаргаз“ поиска запор на сметките на три топлофикации в...
14.12.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
14.12.2018: "Булгаргаз" поиска запор на сметките на три топлофикации ...
06.12.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
31.05.2018: Токът и топлоенергията се очаква да поскъпнат от 1 юли. Цената...
30.11.2017: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA) В БФБ-София АД е постъпил...
31.10.2017: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA) Топлофикация-Плевен...
03.10.2017: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA) Уведомление за...
20.09.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
01.09.2017: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZA) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 939 пъти
[2016: 342, 2015: 205, 2014: 134, 2013: 268, 2012: 568, 2011: 418, ... ]