Кратък фирмен профил

Глобал Фрейм ООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Никола Вапцаров 51А, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202062497
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Продуцентска дейност, аудиовизуални услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.