Кратък фирмен профил

Текон Инвест АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Вела Благоева 15, вх. А, ет. 3, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104023951
Капитал (лв.): 52 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на канцеларски изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Производствена, инвестиционна, търговска и маркетингова дейност в сферата на полиграфическата промишленост, покупко-продажба на стоки на едро и дребно, външнотърговска дейност, посредничество, комисионерство, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да открива клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.03.2009: Текон-инвест АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2008: Текон-инвест АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
18.07.2006: Съветът на директорите на "Текон инвест" - АД, Велико Търново,...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Текон инвест" - АД, Велико Търново,...
30.01.2004: Съветът на директорите на "Текон Инвест" - АД, Велико Търново,...
15.11.2002: Съветът на директорите на "Текон Инвест" - АД, Велико Търново,...
21.05.2002: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
31.08.2001: Съветът на директорите на "Текон - инвест" - АД, Велико Търново,...
24.08.2001: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 495 пъти
[2016: 512, 2015: 53, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 262, 2011: 148, ... ]