Кратък фирмен профил

Самоков Боровец АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
к.к. Боровец, х-л Самоков
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832048452
Капитал (лв.): 252 911
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Туристически агент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Xотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално- битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, обвързани с международния и вътрешен туризъм., извършване на сделки с чуждестранни платежни средства в брой и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
08.03.2010: Самоков-Боровец АД - Боровец свиква Извънредно общо събрание на...
15.04.2009: Самоков-Боровец АД - Боровец свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
17.10.2008: Самоков-Боровец АД - Боровец свиква Годишно общо събрание на...
16.03.2007: Съветът на директорите на "Самоков - Боровец" - АД, к. Боровец,...
12.01.2007: Феста хотели ЕООД, управлявана от банкерката Петя Славова, ще...
13.09.2005: Съветът на директорите на "Самоков - Боровец" - АД, к. Боровец,...
10.05.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.03.2004: Съветът на директорите на "Самоков - Боровец" - АД, к. Боровец,...
26.01.2004: През следващите няколко години в Боровец ще бъдат вложени 100...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 354 пъти
[2016: 264, 2015: 61, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 183, 2011: 209, ... ]