Кратък фирмен профил

Българска независима енергийна борса ЕАД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 19, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202880940
Капитал (лв.): 2 176 640
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Предмет на дейност: Организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия на регулирания пазар на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
04.08.2020: Близо 7 пъти повече електрическа енергия или 1505 GWh са...
31.07.2020: Българска фондова борса ще изкупи до 300 000 собствени...
21.07.2020: Ръководството на БФБ ще се назначава с конкурс Министърът на...
30.06.2020: Акционерите на БФБ ще гласуват за обратно изкупуване на 300 000...
22.04.2020: ЦД и БФБ учредиха клирингова къща „Българска фондова борса” АД...
09.04.2020: Карантината "свали" цената на борсовия ток с над 30% Средната...
09.04.2020: До 24 лева за комплект чадъри и шезлонг на плаж...
06.04.2020: България регистрира в неделя най-ниска цена на тока в цяла...
25.02.2020: Токът за бита да бъде изцяло по пазарни цени, предлага Комисията...
18.02.2020: Малкият бизнес и големите къщи с басейни излизат на борса от 1...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати