Кратък фирмен профил

Агрохим-Сливен АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Самуиловско шосе 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119037160
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Общи събрания: Последно - 03.08.2020 
Предмет на дейност: Продажба на семенен материал, търговия с петрол и петролни продукти, прогноза и сигнализация за появяване на болести и неприятели, биологична и интегрирана растителна защита, анализи за наличие на нитрати и указания за ползване на минерални торове, производство и продажба на облагороден посадъчен материал за лозарство и овощарство, декоративни храсти, лизинг, продажба на торове и препарати за растителна защита, търговски сделки, покупка на стоки и други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки и друг вид търговски сделки, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.06.2010: Агрохим-Сливен АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
10.11.2006: Съветът на директорите на "Агрохим" - АД, Сливен, на основание...
30.12.2004: Съветът на директорите на "Агрохим" - АД, Сливен, на основание...
02.12.2003: Съветът на директорите на "Агрохим" - АД, Сливен, на основание...
01.11.2002: Съветът на директорите на "Агрохим" - АД, Сливен, на основание...
14.06.2002: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.11.2001: Съветът на директорите на "Агрохим" - АД, Сливен, на основание...
08.08.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.04.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
15.02.2000: Съветът на директорите на "Агрохим" - АД, Сливен, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 264 пъти
[2016: 508, 2015: 56, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 174, 2011: 118, ... ]