Кратък фирмен профил

Риъл Булленд АД - София


Контакти

София, 1164
пл. Йоан Павел Втори 1, Офис център България, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202442058
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.09.2020 
Предмет на дейност: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаване им под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
28.09.2020: Риъл Булленд АД-София (RBL) На проведено редовно ОСА от...
25.08.2020: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ АД са постъпили актуализирани...
13.08.2020: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ АД са постъпили материали за...
25.06.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.06.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
01.06.2020: Риъл Булленд АД-София (RBL) Публичното предлагане на до 5 000...
29.04.2020: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.05.2020 г....
03.04.2020: Риъл Булленд АД-София (RBL) Във връзка с решение №...
23.03.2020: Уведомление относно увеличение на капитал с права Във връзка с...
18.03.2020: Риъл Булленд АД-София (RBL) Във връзка с решение на Съвета на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати